За мен

специалист - педиатър

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. Плевен

Придобита специалност по "Педиатрия" в МУ - гр. София

Опит

3700, Видин, България, ул. Цар Симеон Велики 119
Работи с осигурител