За мен

специалист - педиатър

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. Плевен

Придобита специалност по "Педиатрия" в МУ - гр. София