За мен

Field force manager Bulgaria

Опит

Field force manager Bulgaria
1000, София, България, Бул. Марица
Продуктов мениджър Урология и Ендокринология
1421, София, България, бул. Черни Връх 14, бл. 3

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
руски

Поканете ваши колеги в CredoWeb