За мен

Специалист по молекулярна биология, нанотехнология и неномедицина.