За мен

Специалист по молекулярна биология, нанотехнология и неномедицина.

Опит

/
1000, София, България, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21