За мен

Специалист по молекулярна биология, нанотехнология и неномедицина.

Опит

/
1000, София, България, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21

Образование

Специалност различна от изброените

Специалности

Медицинска биология
Медицинска генетика и ембриология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb