Опит

Медицински представител
1421, София, България, бул. Черни Връх 14, бл. 3

Образование

1988 - 1991
Фармация
Медицински колеж "Йорданка Филаретова"
София , България

Сертификати

Тест за Урология и нефрология
2019-05-20
Тест за Акушерство и Гинекология
2019-05-20
Тест по ЗМИП (въпросите имат един верен отговор)
2020-11-25 12:55:59

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb