Последователи
доц. Мария Ангелова, дм
доц. Мария Ангелова, дм
Акушерство и гинекология
Д-р Радка  Иванова Иванова
Д-р Радка Иванова Иванова
Нервни болести / Неврология
д-р Камелия Стоянова
д-р Камелия Стоянова
Нервни болести / Неврология
д-р Пламен Бойчев Мошев
д-р Пламен Бойчев Мошев
Акушерство и гинекология
Д-р Камелия  Присадашка
Д-р Камелия Присадашка
Кожни и венерически болести
Доц. Кирил  Карамфилов
д-р Горан Деримачковски
д-р Блага Чонова
д-р Блага Чонова
Нервни болести / Неврология
д-р Анастасия Гитева - Турчева
д-р Анастасия Гитева - Турчева
Нервни болести / Неврология
Д-р Слави   Станев
Д-р Слави Станев
Нервни болести / Неврология
Д-р Николай Николов
Д-р Николай Николов
Акушерство и гинекология
Д-р Светлана  Врагалева
Д-р Светлана Врагалева
Акушерство и гинекология
д-р Наталия Узунова
д-р Наталия Узунова
Акушерство и гинекология
д-р Камелия Кръстева
д-р Камелия Кръстева
Акушерство и гинекология
д-р Стоян  Стоянов
д-р Алфред Якуб ЕлХури
д-р Алфред Якуб ЕлХури
Акушерство и гинекология
д-р Теодора Ибрахим
д-р Теодора Ибрахим
Кожни и венерически болести
д-р Бояна Бежанска
д-р Бояна Бежанска
Кожни и венерически болести
д-р Надер Ал Халил, дм
д-р Любомира Икономова
д-р Любомира Икономова
Акушерство и гинекология
Д-р Еми Джиханова
Д-р Еми Джиханова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Мариана  Недева
д-р Мариана Недева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Димитрина  Николова Маркова
1 2 3