За мен

Образна и функционална диагностика, съвременно лечение,профилактика и проследяване на най-честите и социално-значими заболявания в детската възраст.