За мен

Завършва медицина през 1988 г.  Придобити специалности по обща и детска хирургия. Над 25 г. практика във водещи лечебни заведения в гр. Стара Загора.