Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Реклама

Опит

5000, Велико Търново, бул. България 38А
359898876573
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Клинична лаборатория
Медицинска информатика и здравен мениджмънт
Анестезиология и интензивно лечение

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение
Клинична лаборатория
Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели