За мен

Студент в специалност мед.сестра 2 курс

Образование

2014 -
Студент по обществено здраве
Медицински факултет към Тракийски университет - Стара Загора
Стара Загора , България

Специалности

Студент по обществено здраве

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb