Последователи
д-р Мария Влахова
д-р Мария Влахова
Вътрешни болести
д-р Димитър Коемджиев
д-р Марин Мухтаров, дм
д-р Красен  Иванов
д-р Красен Иванов
Гастроентерология
д-р Денчо Кантарджиев