За мен

Началник Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ Лозенец и преподавател в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирал в Белгия, Франция, Австрия и САЩ

Доц. д-р Веселин Кожухаров е специалист ортопед и травматолог. През 2002 г. става доцент, а през 2006 г. специализира ендопротезиране на стави в Медицински университет – София.

Специализант е по микрохирургична дисекция на свободни ламба в Университета Сент Люк, Брюксел, Белгия, остеопластично лечение на костни дефекти в УБ „Св. Анна“ – София, по ортопедия в клиника на Университета Дюк, Дърам, САЩ, и наблюдател в клиника по спортна травматология на Университета Тюлейн, Ню Орлианс, САЩ, Първа пътуваща специализация по детска ортопедия в Брюксел – Белгия, Париж, Тулуза и Монпелие – Франция, ендопротезиране на стави – Медицински университет, София, Revitan Course за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става, Виена – Австрия, спонсориран от Zimmer, колянно ендопротезиране и ревизионно протезиране NexGen – Zimmer, Stolzalpe, Austria, динамична остеосинтеза AIOD  Загреб, спонсориран от Stryker.

Преди да се присъедини към екипа на УБ „Лозенец“, доц д-р Кожухаров работи като лекар в ДУБ „Св. Анна“, като доцент в Русенския университет „Ангел Кънчев“. В периода 2007–2009 г. Веселин Кожухаров заема длъжността началник сектор „Ортопедия и травматология“ в УБ „Лозенец“, а от  2009 г. до сега оглавява Клиниката по ортопедия и травматология и преподава в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Има 64 научни публикации, 13 в чужбина и 51 на български език.


Опит

Началник на клиника по ортопедия и травматология
1000, София, България, ул. Козяк № 1
35929607588
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)