Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Реклама

Опит

2015 - В момента работя и практикувам тук
Специализант
1000, София, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
3590883481868
планова и спешна хирургия
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

2015 - Настояща
Хирургия
УБАЛСМ"Н.И.Пирогов"

Специалности

Хирургия

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели