Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Реклама

Опит

2002 - В момента работя и практикувам тук
Лекар - хирургия
1000, София, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Клиника по Гнойно Септична Хирургия
Платен прием
Работи с осигурител
2003 - В момента работя и практикувам тук
лекар
1000, София, ул. Княз Борис І
Гнойно Септична Хирургия
Платен прием

Образование

Хирургия

Специалности

Хирургия

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели