Опит

Лекар - хирургия
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Клиника по Гнойно Септична Хирургия
Платен прием
Работи с осигурител