Опит

Лекар - хирургия
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Клиника по Гнойно Септична Хирургия
Платен прием
Работи с осигурител
лекар
1000, София, България, ул. Княз Борис І
Гнойно Септична Хирургия
Платен прием

Образование

Хирургия

Специалности

Хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb