За мен

Д-р Николай Христов е завършил медицина. Има специализации по акушерство и гинекология с над 30 години стаж по специалността и втора специалност - онкология с над 10 години стаж по специалността.

Създател и собственик на МБАЛ и МЦ НиаМед.