За мен

Д-р Мира Христова е специалист по АГ. Завършва медицина в Тракийски Университет - Стара Загора.

Курсове и специализации:
- Курс по 3D и 4D ехография
- Курс по лапароскопия