Образование

2018 - До момента
Студент по здравни грижи
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Студент по здравни грижи

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb