Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Реклама

За мен

17 години работа в медиите, близо 15г редактор в Дарик радио Габрово и Дарикнюз . 5 години - връзки с обществеността в РЦЗ. От 2013 г. - инспектор по растителна защита в ОДБХ Габрово.

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели