д-р Яни Здравков, дм създаде статус
2016
http://ophthalmreviews.com/p/приложение-на-ост-при-изследване-хороидната-дебелина-я-здравков/
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОСТ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ Н...