Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Стефан Стамболов 29

Образование

2012 - 2018
Лекар
Медицински факултет - Тракийски университет
Стара Загора , България

Специалности

Неонатология

Сертификати

Има генетична предразположеност към микросъдовите диабетни усложнения ( видео )
2019-10-20
Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2019-10-24
Придобита хемофилия
2019-10-24
Новите “модерни” зависимости при млади хора - компютър, телефон,
2020-06-30 16:44:35
Децата и интоксикационния риск в ежедневието
2020-06-30 16:50:56

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

немски
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb