Образование

Обща и клинична патология

Специалности

Обща и клинична патология

Сертификати

Приложение на ПЕТ/КТ при белодробни тумори
2016-06-08
ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2019-08-07
Новости в таргетна медикаментозна терапия при HER2+ рак на гърдата
2019-08-07
Оптимално лечение при авансирал HR+/HER2- рак на млечната жлеза: научна обосновка на ролята на двойната блокада с CDK4/6 инхибитори
2019-08-07

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb