Опит

Завеждащ отделение
4400, Пазарджик, България, ул. Болнична 15
Център за спешна медицинска помощ
Работи с осигурител