Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Опит

2016 - В момента работя и практикувам тук
завеждащ отделение образна диагностика
5800, Плевен, ул. Трите бора 24
359885727184
Конвенционални рентгенови изследвания Ехография Компютърна томография Ядрено-магнитен резонанс
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Образна диагностика

Специалности

Образна диагностика

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели