Опит

завеждащ отделение образна диагностика
5800, Плевен, България, ул. Трите бора 24
359885727184
Конвенционални рентгенови изследвания Ехография Компютърна томография Ядрено-магнитен резонанс
Платен прием
Работи с осигурител