Опит

Акушерка
5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)