Опит

Лекар ординатор специалист
9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
клинична фармакология и терапия
Платен прием