Образование

2014 - 2017
Медицински лаборант
Медицински колеж "Йораданка Филаретова"
София

Специалности

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb