За мен

16.12.2010 – Диплома по медицина – МУ София.

 

03.01.2011 - 28.02.2015 - лекар - ординатор в  Отделение по хирургия

към МБАЛ „Д-р Никола Василиев" АД - Кюстендил, 

 

01.03.2015 - Специализант по гастроентерология  в Отделение по вътрешни болести 

към МБАЛ „Д-р Никола Василиев" АД - Кюстендил.

 

01.06.2019  - Специалист Гастроентеролог 

Опит

специалист - гастроентерология, ендоскопия
2500, България, пл. 17 януари 1
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)