Образование

2013 - До момента
Студент по медицина
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Студент по медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb