За мен

Магистър по Медицина и Здравен мениджмънт, специалност„Спешна медицина”, множество курсове за следдипломна квалификация, участие в научни конференции и публикации. Началник на Спешно отделение при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" Плевен.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 А
35964886311
Платен прием
Работи с осигурител
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Спешна медицина
Социална медицина и здравен мениджмънт

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение
Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb