Последователи
д-р Светлана Петрова
д-р Светлана Петрова
Клинична лаборатория
Гл. ас. Методия  Секуловски дм
Гл. ас. Методия Секуловски дм
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Елица Петрова
д-р Елица Петрова
Обща и клинична патология
д-р Иван Малкодански
д-р Иван Малкодански
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Мартин Валентинов  Василев
д-р Мартин Валентинов Василев
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Николай Милев
д-р Николай Милев
Общопрактикуващ лекар
Светлана Димитрова
Светлана Димитрова
Студент по медицина
Турхан  Кязим
Турхан Кязим
Студент по медицина
д-р Гюлджан Моллова
д-р Гюлджан Моллова
Инфекциозни болести
Д-р Здравко Ангелов
Д-р Здравко Ангелов
Пневмология и фтизиатрия