Последователи
д-р Елица Петрова
д-р Елица Петрова
Обща и клинична патология
CredoWeb
д-р Иван Малкодански
д-р Иван Малкодански
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Йоанна Ганчева
д-р Мартин Валентинов  Василев
д-р Мартин Валентинов Василев
Анестезиология и интензивно лечение
доц. Владимир Гончев, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Гергана Георгиева Георгиева
д-р Николай Милев
д-р Николай Милев
Общопрактикуващ лекар
д-р Александра Костова
Светлана Димитрова
Светлана Димитрова
Студент по медицина
Турхан  Кязим
Турхан Кязим
Студент по медицина
д-р Гюлджан Моллова
д-р Гюлджан Моллова
Инфекциозни болести
д-р Роксиния Бинкова Узунова
Ангел Ангелов
Ангел Ангелов
Студент по медицина
1 2