Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

За мен

Психолог, със специалност "Консултативна псиология". Специалист в провеждането на индивидуални и групови консултации, тренинги, обучения, семинари, тиймбилдинг.

Образование:
Б
акалавърска степен – специалност Психология в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и м
агистърска степен – Консултативна психология в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Ментор към Министерство на образованието и науката по програма на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Водещ на семинари и обучения в областта на психологията и невербалната комуникация /езикът на тялото/.


Област на професионална компетентност:
Тревожност
Депресивни състояния
Изграждане на нови житейски стратегии
Фирмено консултиране
Психология на медиите
Когнитивно поведенческа терапия
Психология на личността
Психологично консултиране
Емоции и мотивация
Психология на малката група
Социална психология
Преподаване на психология
Превантивна психология

Опит

Помощ при тревожност, панически атаки, депресия, семейна терапия
Платен прием

Образование

Специалност различна от изброените

Специалности

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели