За мен

Д-р Матев завършва медицина във ВМИ Стара Загора. Има специалности по хирургия - 12 години стаж - и онкология - 8 години стаж.

Квалификационни курсове:

- Ендоскопска хемостаза на кръвоизливите от Гастроинтестиналният тракт-2000г.
- Абдоминална ехография – 2004 г.
- Лапароскопска хирургия – 2005 г.
- Доплер насочено лечение на Хемороиди 2011г. – Sana Kliniken, гр.Дюселдорф, Германия

Д-р Матев има множество публикации в български и международни медицински издания в областта на колопроктологията, коремната хирургия и онкологията.Участия в български и международни конгреси и конференции по Хирургия, Ендоскопия и Онкология.

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Стефан Стамболов 29
Дни за консултация

Понеделник

13:30 - 19:30

Вторник

13:30 - 19:30

Сряда

13:30 - 19:30

Четвъртък

13:30 - 19:30

Петък

13:30 - 19:30

Платен прием
Работи с осигурител
6000, Стара Загора, България, ул. Цар Иван Асен 117
Дни за консултация

Понеделник

09:00 - 12:30

Вторник

09:00 - 12:30

Сряда

09:00 - 12:30

Четвъртък

09:00 - 12:30

Петък

09:00 - 12:30

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Хирургия
Онкология
Хирургия

Специалности

Хирургия
Онкология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb