Опит

1000, София, България, с.Равно поле
3590895175704
Диагностика и терапия на детското развитие в областта на хранене и говор
Платен прием

Образование

Логопедия
Логопедия

Специалности

Логопедия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb