За мен

АГ специалист с над 50 години опит. Консултира здравни проблеми в областта на гинекологията, урогинекологията, онкогинекологията и пластични гинекологични операции

Завършил е медицина през 1963 г. в София. Специалист е по акушерство и гинекология. Работил е в СБАЛАГ „Майчин дом”след което е бил ръководител на Катедрата поакушерство и гинекология в МУ - Плевен.

От 1991 до 2016 г. е завеждащ АГ клиника при Втора МБАЛ, София.

Към момента е част от екипа на модерния медицински център Centro Medico Italiano, София.

Автор е на повече от 200 публикации автор и съавтор на 7 монографии и 2 учебника по специалността. След специализация по линия на СЗО придобива втора специалност по социална медицина.