Последователи
Даяна Станева
Даяна Станева
Студент по медицина
Емел Емин
Емел Емин
Студент по медицина
Евгения Пелтешка
Евгения Пелтешка
Физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Силвия Христова Начева
Д-р Силвия Христова Начева
Нервни болести / Неврология
д-р Верка Спасова Павлова
д-р Верка Спасова Павлова
Кожни и венерически болести
Д-р Галина Делийска
Д-р Галина Делийска
Общопрактикуващ лекар