Опит

Управител
4000, Пловдив, България, бул. "Васил Априлов" 14, ет.4

Образование

Рентгенов лаборант

Специалности

Рентгенов лаборант

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb