Образование

2012 - 2018
Магистър - фармацевт
Фармацевтичен факултет МУ-София

Специалности

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb