Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Обща и клинична патология

Специалности

Обща и клинична патология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb