За мен

специалност – РЕНТГЕНОЛОГИЯ;

специалност – РЕНТГЕНОЛОГИЯ;

Високоспециализирани медико-диагностични изследвания от пакет „РЕНТГЕНОЛОГИЯ:
1. Хистеросалпингография
2. Интравенозна холангиография
3. Венозна урография;