За мен

специалност – РЕНТГЕНОЛОГИЯ;

специалност – РЕНТГЕНОЛОГИЯ;

Високоспециализирани медико-диагностични изследвания от пакет „РЕНТГЕНОЛОГИЯ:
1. Хистеросалпингография
2. Интравенозна холангиография
3. Венозна урография;

Опит

8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73
Работи с осигурител