За мен

АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР

Цели

Да работи с различни методи, начини и техники като медитация, йога, смехотерапия, тес-техника за емоционална свобода, танци, спорт и др., които целят да подпомогнат личностното развитие у човека, неговото развитие и самоусъвършенстване; Повишаване на информираността на обществото относно: техники за лечение, включващи алтернативна, традиционна и други видове медицини; Споделяне на опит и личностно израстване; Помощ за възстановяване на хората след физически или психически преживявания; Създаване на национална информационна и помощна мрежа; Чрез дейността си сдружението подпомага своите членове или лица съгласно предмета му дейност; Изграждане, развиване и поддържане на експертна мрежа от професионалисти за оказване на помощ на нуждаещите се от такава; Популяризиране на проекти и програми на държавни, общински, обществени и всякакви други институции и органи, свързани с духовното и физическо развитие, израстване и самоусъвършенстване на личността; Организиране на курсове и лекции за популяризиране теорията и практиката на съответните техники като медитация, йога, смехотерапия, тес-техника за емоционална свобода, танци, спорт и др.; Организиране на национални и международни срещи, програми, курсове, семинари симпозиуми и др., иницииране и организиране на благотворителни кампании под различни форми за набиране на средства в съответствие с целите на сдружението и осъществяване на други законни дейности, свързани с тях; Развитие на партньорски отношения със сродни организации в България и по света за здравословен начин на живот.
г-ца Стефка Димитрова създаде публикация
2016
default image
АСОЦИАЦИЯ ЖИВЕЯ БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР

 Цели  Повишаване на информираността на обществото относно: техники за лечение, включващи алтерна...