За мен

Д-р Татяна Христова Карабаджакова – Микробиологична лаборатория

През 1983г. завършва медицина във Висш медицински институт град София. Придобива специалност по „Микробиология” през 1992година във ВМИ – София.