Образование

Хомеопатия
Обща медицина

Специалности

Обща медицина
Хомеопатия

Сертификати

Ранно възстановяване на континентността след робот-асистирана радикална простатектомия
2019-11-08
Децата и интоксикационния риск в ежедневието
2019-11-08
Придобита хемофилия
2019-11-08
Имунологична диагностика на туберкулозата
2019-11-08
Здравно състояние на работещите при конкретни условия на труд. ЕЗИД, здравни анализи. Методология и класификации на експертизата на работоспособността
2019-11-08
Бременност и ракови заболявания
2019-11-08
Новите "модерни" зависимости при млади хора - компютър, телефон, социални мрежи
2019-11-08
Агресия и агресивност
2019-11-08

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb