За мен

Д-р Теодора Каварджиклиева завършва медицина в МУ- Стара Загора. Има специалност по анестезиология и интензивни грижи и над 15 години стаж по специалността.