Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

За мен

Специализирана болница за рехабилитация на Детска церебрална парализа "Св. София"

Образование

Рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа
Физикална и рехабилитационна медицина

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина
Рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели