За мен

Специализирана болница за рехабилитация на Детска церебрална парализа "Св. София"

Образование

Рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа
Физикална и рехабилитационна медицина

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина
Рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb