Опит

Лекар-специалист
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)