За мен

Д-р Бояджиев е завършил медицина в МФ на Тракийски Университет - Стара Загора. Има две специалности - Обща медицина и Хирургия с 8 години стаж по специалността.

Курсове и специализации:
- Курс по миниинвазивна (лапароскопска)хирургия
- Курс по чернодробна хирургия